“Srečanje mladih kmetov - povežimo naša znanja in ideje za boljšo prihodnost kmetijstva in podeželja v Slovenski Istri”

22. 11. 2018

LAS Istre vas v okviru delovanja tematske skupine za trajnostno kmetijstvo vabi na animacijsko mreženjski dogodek, kjer bomo spoznali nekaj primerov dobrih praks, ter se pogovorili o prihodnosti kmetijske dejavnosti v naši regiji.

Kdaj in kje? V ponedeljek, 26.11.2018 ob 18.00 h, Kmetija Krmac, Arjol, Koper.

Program:

  1. POZDRAV IN KRATKA PREDSTAVITEV DELOVANJA LAS ISTRE, Vizija razvoja in prihodnosti Slovenske Istre, mag. Andrej Medved, predsednik
  2. PREDSTAVITEV DOBRE PRAKSE INOVATIVNOSTI NA KMETIJI
    • Matic Vizjak, je prejemnik nagrade za naj inovativnega mladega kmeta v Sloveniji. Ukvarja se s pridelavo in predelavo čilijev, čebelarstvom in vinarstvom. Predstavil nam bo njegovo zgodbo o uspehu in vizijo razvoja.
    • Andrej Krmac, Matej Kralj in Domen Jogan, Konzorcij Anima Istra, vsi člani so mladi prevzemniki kmetij, predstavitev skupne blagovne znamke in razvojnih projektov za razvoj in promocijo vin Slovenske Istre.
  3. IDENTIFIKACIJA POTENCIALOV IN IZZIVOV TER POTENCIALNIH PROJEKTNIH IDEJ ZA PRIJAVO NA RAZPIS LAS ISTRE (SKUPINSKO DELO)
  4. DRUŽENJE OB POGOSTITVI Z LOKALNIMI VINI IN DRUGIMI IZDELKI

 

Na dogodek ste vabljeni vsi mladi, ki se ukvarjate s kmetijstvom na območju LAS Istre.

V okviru LAS Istre so bile vzpostavljene tematske skupine, med katerimi tudi posebna skupina za trajnostno kmetijstvo in  lokalno samooskrbo . Namen skupine je obravnava ključnih tematik, prednostnih usmeritev ter aktivnosti, ki imajo podlago v sprejeti Strategiji lokalnega razvoja SLR LAS Istre dostopni na spletni strani http://www.las-istre.si/si/las-istre/akti-in-dokumenti/ .

 

Vašo udeležbo prosim potrdite najkasneje do petka 23.11.2018 na e-naslov: dane.podmenik@las-istre.si  ali tel.: 041376561

Vabljeni!